Przejd� do g��wnej cz�ci strony

« wróć do regionu

Siepraw

Wyciągi narciarskie

Siepraw

Teren Gminy Siepraw rozciąga się na Pogórzu Wielickim, w zlewni rzek Raba i Skawinka. Gmina częściowo położona jest nad Zalewem Dobczyckim. Odległość od Krakowa wynosi 20 kilometrów.

W bezpośrednim sąsiedztwie przebiega międzynarodowa droga E 7 łącząca Kraków z południową granicą. Powierzchnia gminy wynosi 31,9 km2, a w jej skład wchodzą wsie: Czechówka, Łyczanka, Siepraw, Zakliczyn.

Siepraw jest miejscowością powstałą przy starym, zwanym węgierskim, trakcie handlowym. Pierwsze pisane wzmianki o nim, podobnie jak o Zakliczynie, pochodzą z l. 1325-1327, kiedy to zapisano parafie w tych osadach. Siepraw od początków był osadą targową. Za czasów Kazimierza Wielkiego mieszkańcy czerpali znaczne korzyści z handlu i opłat drogowych. Po upadku handlu z Węgrami wieś nabrała bardziej rolniczego charakteru, który przetrwał do aż do czasów współczesnych. Nieco krótszą metrykę historyczną posiada Czechówka wymieniona po raz pierwszy w 1398 r. i Łyczanka - w II poł. XV w. W połowie XV stulecia w Sieprawiu, Zakliczynie i Łyczance istniały folwarki powstające poprzez łączenie pól kmiecych i dzierżawę dóbr królewskich.

Zakliczyn był rodową własnością rodziny Jordanów, wywodzili się z niej m.in. starostowie dobczyccy i wójtowie myśleniccy. Był to dosyć znaczący ród w skali całej Małopolski. W okresie późniejszym, w XVI w., duże znaczenie zdobyła także rodzina Wiktorów. Głównie z nimi związane były, mające tam miejsce, ruchy reformacyjne. Około 1566 r. Mikołaj Wiktor wraz z braćmi doprowadził do profanacji miejscowego kościoła, a nawet do zburzenia świątyni. Rekatolizacja osady miała miejsce ok. 1593 r., zbudowano nowy kościół, ale działalność duszpasterską i oświatową parafia mogła w pełni podjąć dopiero około 1618 r.

Bliskość Krakowa, korzystne położenie nad Zalewem Dobczyckim, nie zanieczyszczone przez przemysł środowisko powoduje, iż teren gminy jest atrakcyjny pod względem turystycznym, szczególnie nadaje się do tzw. wypoczynku weekendowego. Obecnie można spodziewać się zwiększonego ruchu turystyczno-pielgrzymkowego związanego z kultem błogosławionej Anieli Salawy, urodzonej w Sieprawiu w 1881 r., beatyfikowanej 13 sierpnia 1991 r. przez Jana Pawła II.

źródło informacji: Partner serwisu
Na narty

Partnerem serwisu jest:

MAP24