Przejd� do g��wnej cz�ci strony

« wróć do regionu

Rytro

Wyciągi narciarskie

Rytro

Gmina Rytro położona jest na trasie głównego szlaku turystycznego Beskidu Sądeckiego w pięknej przełomowej części doliny Popradu. Od zachodu otaczają ją lesiste wzgórza pasma Radziejowej, a od wschodu pasma Jaworzyny.

Gmina Rytro utworzona została 1 stycznia 1995 r., po odłączeniu się od Gminy Piwniczna. Zajmuje obszar 4200 ha. W skład gminy wchodzą 4 wsie: Rytro, Sucha Struga, Roztoka Ryterska i Obłazy Ryterskie.

Ziemia Ryterska ma kilkuwiekową historię. Przeszłość najstarszej wsi Rytro udokumentowana jest od 1312 r. przywilejem króla Władysława Łokietka przyznającym Klaryskom starosądeckim prawo pobierania cła na Popradzie. Natomiast pierwszy raz z nazwą Rytra (Rytter) spotykamy się w testamencie z 1224 r. Piotra Wyżdżgi właściciela zamku ryterskiego. Zamek bronił granic państwa od strony Węgier, a jednocześnie stanowił komorę celną nad drogą lądową i wodną. O historii Rytra świadczą ruiny zamku z XIII w.

Gmina leży na wysokości 339 m n.p.m. Ma szczególnie dobre warunki klimatyczne i cieszy się popularnością jako letnisko i miejsce licznych obozów, wczasów i kolonii. Jest węzłem szlaków turystycznych oraz punktem etapowym dla wędrówek głównym szlakiem beskidzkim z Krynicy do Krościenka. Miejscowość posiada wspaniałe warunki do długich spacerów i jazdy na rowerze oraz zorganizowanych wycieczek konnych i narciarskich, połączonych z możliwością obserwacji rzadkich gatunków zwierząt i roślin górskich. Łączy walory spokojnej gminy, bazy turystyki górskiej i ekskluzywnego miejsca na urlop z dostępem do krytego basenu w hotelu "Perła Południa". Tereny gminy leżą w dolinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Krótkie spacery Dolinami Małej i Wielkiej Roztoki pozwalają bez trudu zauważyć ciekawych i rzadkich przedstawicieli miejscowej flory i fauny. U źródeł "Roztoczanki" założono w 1924 r. rezerwat "Baniska", gdzie ochronie podlega drzewostan złożony z buka, jodły, świerka i jawora. Z występujących tu zwierząt ochronie podlegają rysie. Zimą często spotkać można dzika, a na łąkach pod lasami sarny i zające. W czystych wodach "Roztoczanki" żyją pstrągi potokowe. Poniżej rezerwatu wybudowano ujęcie zaopatrujące w wodę pitną mieszkańców. Dolina Roztoki jest ostatnią doliną Beskidu Sądeckiego, którą ominęły regulacje koryt i dzięki temu zachowały się tutaj obszary podmokłych łąk i bagnisk. Stały się one siedliskiem kilkunastu gatunków płazów (traszka, salamandra, żaba). Wiosną na tym terenie można zauważyć około 5 odmian storczyka. Występowanie rzadkich okazów płazów i gadów stało się przyczyną nawiązania przez Samorząd Gminy Rytro ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Greenwoorks, czego efektem jest utworzenie Gminnego Parku Ekologicznego. Czyste, nieskażone powietrze, dziewicza przyroda sprzyjają rozwojowi pszczelarstwa. Na terenie gminy jest około 250 pni pszczelich, z których pszczelarze uzyskują wysokiej klasy miody. Gmina jest laureatem Ogólnopolskiego Konkursu "Gmina Przyjazna Przyrodzie". Posiada tereny do zainwestowania w branżach turystyka, rzemiosło nieuciążliwe. Corocznie w miesiącu sierpniu odbywa się tu impreza plenerowa "Dni Rytra".

źródło informacji: Partner serwisu
Na narty

Partnerem serwisu jest:

MAP24