Przejd� do g��wnej cz�ci strony

« wróć do regionu

Kościelisko

Wyciągi narciarskie

Kościelisko

Gmina Kościelisko - brama do Tatr Zachodnich, podnóże Pasma Gubałowskiego - to jeden z najpiękniejszych podgórskich obszarów w Polsce. Istniejąca już od 1867 r., zmieniała swoje administracyjne granice, łącząc się bądź to z Chochołowem, bądź z Gminą Tatrzańską.

Reaktywowana w 1994 r. z trzema wsiami: Kościelisko, Witów i Dzianisz, w tym składzie trwa do dziś. Wiele znaczących rodów góralskich ma tutaj swoje gniazda i korzenie. Na terenie gminy można się zetknąć z reliktami kilkuwiekowej historii, żywą tradycją, autentyczną, ludową sztuką, zabytkami gospodarki polaniarskiej, wielością, zanikłych już gdzie indziej, starodawnych rzemiosł i ewenementem, jakim jest jedyna w Polsce Wspólnota Leśna Uprawnionych Ośmiu Wsi z siedzibą w Witowie. Tu widać, że jałowa, skalna ziemia zrodziła niepowszednie postaci, które trwale wpisały się w dzieje Podhala.

O niebywałych walorach turystycznych kościeliskiej okolicy decydują: urzekające piękno i rozmaitość rzeźby terenu, mnogość wychodzących stąd szlaków, świetnie rozwinięta baza noclegowa i sportowa infrastruktura. Osobną kartę piszą bogate tradycje narciarstwa. Powstają tu nowe trasy narciarskie i ścieżki rowerowe. Warunki do oddawania się białemu szaleństwu są tutaj wymarzone.

Już w XVII w. łączyła, istniejące wtedy kościeliskie huty, z Zakopanem tzw. droga żelazna, dziś - Droga pod Reglami. Dla masowej turystyki Kościelisko zaistniało, gdy w 1902 r. wzniesiono tu, na południowym stoku Gubałówki, największy i najnowocześniejszy w owych czasach, zakład leczniczy podtatrza - sanatorium Bronisławy i Kazimierza Dłuskich. Budowę zainicjowało Towarzystwo Akcyjne z Marią Curie-Skłodowską, siostrą Bronisławy Dłuskiej, Henrykiem Sienkiewiczem i Ignacym Paderewskim w składzie. W 1928 r. obiekt przekształcono w sanatorium wojskowe, do tej pory najbardziej reprezentacyjny obiekt Kościeliska. Obok głównego budynku, dzisiejszego Wojskowego Zespołu Wypoczynkowego, stoi modrzewiowy dom Dłuskich zwany "Willą z Modrzewia", a od 1933 r., kiedy gościł w nim Ignacy Mościcki - Dworkiem Prezydenckim. Jest to urokliwa willa wzniesiona według projektu Stanisława Witkiewicza. Mieszkali w niejtakże: marszałek Polski Edward Rydz-Śmigły, panie Piłsudskie i nawet sam marszałek Józef Piłsudski (incognito). Od 1992 r. gościli tu prezydenci: Ryszard Kaczorowski, Wojciech Jaruzelski, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski. W obszernych obiektach WZW odbyło się wiele prestiżowych spotkań krajowych i zagranicznych grup konferencyjnych, z udziałem ważnych osobistości życia społecznego i politycznego.

Teraz gmina pragnie nawiązać bliższe relacje ze Słowacją, myśląc o budowie przejścia granicznego przez Polanę Molkówka i Magurę Witowską do Orawic. Na terenie gminy znajdują się najpiękniejsze w całym paśmie Tatr po polskiej stronie doliny: Kościeliska, Chochołowska, Lejowa oraz częściowo Małej Łąki. Do Gminy Kościelisko należą: Dzianisz - malowniczo położony wzdłuż potoku Dzianiskiego na północnej stronie Gubałowskiego Pasma oraz Witów - urokliwa wieś u podnóża Tatr. Gmina to potężny i znany matecznik ludowych artystów sztuk wszelakich i "budarskiego" kunsztu.

Najobficiej rodziły się jednak rodziły się tu talenty muzyczne, stąd wywodzą się znani pisarze i poeci m.in. Andrzej Stopka "Nazimek", Stanisław Nędza-Kubiniec, Józef Pitoń i inni. Skrzypce, złóbcoki, basy to podstawowy instrument ludowych artystów. Wokół Związku Podhalan skupiają się ludzie, którym na sercu leży zatroskanie o przyszłość swojej ziemi, a miejscem ich spotkań jest Dom Ludowy Związku Podhalan, pełniący rolę ośrodka kultury. Ma w nim także swoją siedzibę Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej, w którym odbywają się liczne imprezy regionalne oraz wystawy prac twórców ludowych. Przy Związku i przy szkołach działają zespoły regionalne: Polaniorze, Polany, Witowianie, Dzianiszanie.

Kościelisko jest kolebką narciarstwa biegowego, zwłaszcza biathlonu. Trzydziestu ośmiu olimpijczyków rodem z Polan lub tutaj osiadłych - to rzecz niezwykła w skali kraju.

W Kościelisku-Kirach znajduje się stadion biathlonowy, na którym m.in. odbyły się w 1969 r. Mistrzostwa Świata, a w 2000 r. Mistrzostwa Europy, a w 2003 r. Mistrzostwa Świata Juniorów i Juniorów Młodszych. Prócz tego okolice Kościeliska są idealnym terenem do uprawiania narciarstwa biegowego i śladowego oraz ski-alpinizmu. W czerwcu 2006 r. władze Gminy podjęły decyzję o budowie ośrodka narciarskiego "Witów - Ski" w Witowie.

Latem organizowane są tutaj zawody rowerowe, a na wyznaczonych trasach, o łącznej długości 50 km i o zróżnicowanej trudności, można uprawiać turystykę rowerową. Przebiegają one grzbietami wzgórz otaczających wsie, przez lasy, polnymi ścieżkami. Trasy są wyjątkowo atrakcyjne widokowo. Nasza oferta, gdzie tradycja sportu wyczynowego przeplata się z turystyką i mistyką gór, jest nader interesująca.

źródło informacji: Partner serwisu
Na narty

Partnerem serwisu jest:

MAP24