Przejd� do g��wnej cz�ci strony

« wróć do regionu

AndrychĂłw

Wyciągi narciarskie

Andrychów

Gmina Andrychów, niemal w całości leży w największej kotlinie Beskidu Małego, wyżłobionej przez potoki Rzyczanki i Targaniczanki, które łączą się już na terenie miasta Andrychowa w rzekę Wieprzówkę - lewy dopływ Skawy. Jedynie jej niewielka - północna, część leży na terenie Pogórza Śląskiego.

Historia Andrychowa sięga XIII/XIV w. W 1767 r. Andrychów uzyskał prawa miejskie.

Już w XVI w. rozpoczął się rozwój andrychowskiego tkactwa, które przez lata było wizytówką miasta. Początkowo tkano wyroby lniane, a następnie bawełniane. Doniosłym momentem było powstanie pierwszej galicyjskiej tkalni mechanicznej braci Czeczowiczka w 1908 r. W 1888 r. miasto uzyskało niezwykle ważne dla dalszego rozwoju połączenie kolejowe z najważniejszymi miastami Galicji. W 1906 r. powstała linia telefoniczna łącząca Wadowice z Bielskiem-Białą. Wkrótce nastąpiła w Andrychowie rozbudowa sieci telefonicznej. Szybki rozwój miasta nastąpił między pierwszą a drugą wojną światową. Miasto zelektryfikowano w 1926 r. W latach 1934 - 1939 poszerzono sieć kanałów, poprawiono stan dróg, powstały nowe mosty. Wybudowano piękny basen kąpielowy o wymiarach olimpijskich (40/70) z piaskiem przywiezionym z nad morza bałtyckiego. Działały liczne kluby sportowe: "Beskid", KS "Andrychovia", KS "Orzeł" i "Makabi" (żydowski klub sportowy). Do chwili wybuchu drugiej wojny światowej do Andrychowa przyjeżdżali turyści z całej Galicji. Stąd latem wyruszano w góry, a w zimie uprawiano sporty narciarskie.

Dzisiejszy Andrychów, siedziba gminy wiejsko-mie jskiej, liczący 23 000 mieszkańców jest największym miastem w powiecie wadowickim. To duże centrum przemysłowe w Małopolsce, a także ważny ośrodek turystyki w regionie. Na obszarze Gminy Andrychów jest wiele atrakcji przyrodniczych, do których m. in. należą: Andrychowski Pas Skałkowy (nieczynne kamieniołomy wapienia na Pańskiej Górze, we wsi Inwałd i Roczyny), wapienie w potoku Targaniczanka, rezerwat leśny "Madohora" i "Szeroka", jaskinia Komonieckiego, Przełom Rzyczanki (czarne łupki wierzowskie).

Dla przyjezdnych przez cztery pory roku jest dostępny aktywny wypoczynek. Atrakcyjność przyrodnicza i klimatyczna Beskidu Małego, zwanego w tej części Beskidem Andrychowskim, albo Górami Zasolskimi, pozwala uprawiać turystykę pieszą, rowerową, konną, a zimą wędrówki, zjazdy na nartach, kuligi.

Na terenie Beskidu Małego znajduje się wiele wychodni i baszt skalnych (z piaskowców i zlepieńców), których wysokość dochodzi do 13 m . Tworzą ciekawe formy, wiele skał posiada punkty asekuracyjne osadzone na stałe. Można uprawiać wspinaczkę z asekuracją, a na mniejszych formach buldering (w chwilach złej pogody wspinanie można uprawiać w gimnazjum nr 1, gdzie dostępna jest ściana wspinaczkowa o wysokości ponad 13 metrów i różnej skali trudności). Nad wyprawami w góry pieczę sprawuje Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, działające przy firmie "Andropol" s.a. - organizator imprez narciarskich oraz cyklicznych rajdów górskich i pieszych przez cały rok, tel. 033 875 64 51, e-mail: hswiderska@andropol.com.pl , dyżury: poniedziałek, środa, piątek 9.00-10.30 oraz poniedziałek 17.00-19.00.

Andrychów jest prężnym ośrodkiem kulturalnym, w którym corocznie odbywa się wiele ciekawych imprez o zasięgu ogólnopolskim, a organizatorem większości z nich jest Centrum Kultury i Wypoczynku, tel. 033 875 39 45, www.ckiw.andrychow.pl . W klubie "Pod Basztą" już od wielu lat odbywają się koncerty znakomitych gwiazd jazzu z kraju i ze świata, kontakt: Jerzy Górka, tel. 033 875 32 48, e-mail: jerzygorka@wp.pl

Dojazd

Gmina Andrychów ma bardzo dobre połączenia autobusowe (PKS) z Krakowem, Wadowicami, Bielskiem (droga krajowa 52) i nieco gorsze z aglomeracją śląską i Oświęcimiem. Przez miasto biegnie lokalna linia kolejowa nr 117 Bielsko-Biała - Kalwaria Zebrzydowska - Lanckorona (możliwa przesiadka do Krakowa ). Z Andrychowa przez Przełęcz Kocierską (albo Wielką Puszczę) blisko samochodem (rowerem) do zalewu w Porąbce i w Żywcu.

Informacja Turystyczna

tel. 033 84299 36/35

Pogotowie alarmowe, tel. 112

GOPR - grupa beskidzka, tel. 985

Górski numer ratunkowy, tel. 0 601 100 300

Nadleśnictwo, tel. 033 875 20 15

źródło informacji: Partner serwisu
Na narty

Partnerem serwisu jest:

MAP24